Actualidade

 Sat Nov 05 16:01:00 CET 2022

A Xunta concede máis de 660.000 € en préstamos sen xuros aos Concellos de Cerdedo-Cotobade, Cortegada, Lobios, Porto do Son e Rubiá para actuacións de rehabilitación

Ángeles Vázquez salienta que estes préstamos, que deberán ser reintegrados polos municipios nun prazo de 8 anos, teñen por obxectivo, entre outras cuestións, adquirir e rehabilitar inmobles en estado deficiente de conservación
 

Na convocatoria de 2022 xa se asinaron 19 convenios con 13 concellos por unha contía de 3,58 millóns de euros
 

Este fondo finánciase con cargo ás fianzas de alugueiro depositadas no IGVS, cuxa devolución aos depositarios está plenamente garantida