Actualidade

27/01/2023

A Xunta licita as obras de rehabilitación dos inmobles localizados na rúa Carme Curuxeiras 8 e 22-24, no concello de Ferrol, por importe de 1,6 M€

É a segunda licitación da obra, despois de que a anterior adxudicataria renunciase á súa execución como consecuencia do atraso na concesión da licencia municipal


Ademais o IGVS iniciou hoxe unha reparación de emerxencia no número 8, no que se rexistrou a caída parcial dunha medianeira