Actualidade

 28/08/2023

A Xunta inicia as obras de rehabilitación de 2 inmobles en Ferrol Vello para dotar á cidade de 5 novas vivendas de promoción pública

Cun investimento de 1,75 millóns de euros, Ángeles Vázquez explicou que se trata dos números 8 e 22-24 da rúa Carme Curuxeiras e que as vivendas se adxudicarán en alugueiro entre os inscritos no Rexistro de demandantes do IGVS, con prioridade para os mozos

Ferrol é o municipio de referencia do programa Rexurbe, impulsado polo Goberno galego no ano 2018 para comprar inmobles e solares localizados en zonas históricas co fin de recuperalos e reforzar o parque público residencial dos concellos

Ata o momento xa foron adquiridas 94 edificacións en estado de abandono ou deterioradas no conxunto de Galicia, das que se prevén obter máis de 160 VPP