Actualidade

10/06/2024

Rueda anuncia que a Xunta aproba a Estratexia Galega de Solo Residencial para a construción de 20.000 vivendas protexidas

Salienta que esta iniciativa enmárcase na aposta do Goberno galego por ampliar a oferta de inmobles co compromiso de “dobrar o parque residencial público nesta lexislatura”

Resalta que se destinarán máis de 43 M€ para levar a cabo a primeira fase desta Estratexia na que terá lugar a adquisición de solo e a redacción de proxectos de urbanización

O obxectivo é planificar o desenvolvemento de solo residencial para a construción de vivenda protexida e ata 5.000 inmobles libres

Prestarase especial atención á promoción da vivenda destinada á xente moza, buscando as características que se adapten ás súas necesidades