A través do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) xestionamos as políticas de vivenda, de solo residencial e de solo empresarial na procura de dous obxectivos: a mellora das condicións de vida dos galegos e galegas e a dotación de solo axeitado para o asentamento de empresas que creen emprego e riqueza na nosa Comunidade.