O acceso á vivenda á cidadanía constitúe un dos nosos obxectivos prioritarios a través de axudas (alugueiro, adquisición...) e da promoción e mantemento dun parque público de vivendas. Desenvolvemos solo empresarial para facilitar a implantación de empresas e a ampliación ou traslado das xa existentes. Elaboramos estratexias de acción directa e fomento, en colaboración cos concellos e outras administracións, na política de relocalizacións industriais que posibiliten a rexeneración de áreas urbanas degradadas e áreas de interese natural a preservar ou recuperar