A principal responsabilidade encomendada ao IGVS  é a xestión do solo, co obxectivo de abaratar a súa repercusión no prezo da vivenda e para que os operadores económicos dispoñán de solo para dinamizar o territorio; así como a construcción e a xestión das vivendas de promoción pública para facilitar o seu acceso ás persoas mais necesitadas e con menos recursos.