Mostrar filtros

Hai 37 resultados relacionados ca sua selección:

A XUNTA ASINA CON 34 CONCELLOS OS CONVENIOS PARA POTENCIAR AS OFICINAS DE REHABILITACIÓN, QUE PRESTARÁN SERVIZO DE PORTELOS ÚNICOS DE INFORMACIÒN E XESTIÓN DE AXUDAS EN MATERIA DE VIVENDA

- O IGVS financiará con ata 80.000 euros os gastos das oficinas de rehabilitación-portelos únicos dos concellos con máis de 25.000 habitantes e con ata 60.000 o resto - As oficinas prestarán servizos de portelos únicos en todo o relacionado coas axudas de rehabilitación do Plan de Vivenda e dos…


A XUNTA DE GALICIA CONSIDERA QUE O MINISTERIO DE VIVENDA INVADE COMPETENCIAS AUTONÓMICAS COA CREACIÓN DUNHA PLATAFORMA PARA O FOMENTO DA REHABILITACIÓN

- A Xunta non participou na constitución de dita plataforma por carecer de información detallada sobre o seu contido, funcionamento e financiamento. - Existe o risco de que o Ministerio desvíe a dita plataforma os fondos que debería dedicar ao financiamento das oficinas de rehabilitación xa…


GALICIA SERÁ UNHAS DAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS MÁIS PREXUDICADAS POLOS RECORTES ANUNCIADOS ONTE POR VIVENDA

- As familias con menores ingresos económicos serán as máis afectadas pola eliminación da Axuda Estatal Directa á Entrada - Os programa de aluguer verase moi afectado pola redución dos incentivos aos promotores de vivendas protexidas en alugueiro, precisamente no momento en que máis interese…


O IGVS INCREMENTOU ESTE ANO EN MÁIS DUN 33 POR CENTO A DOTACIÓN DA OFICINA DE REHABILITACIÓN DE PONTEVEDRA

- A meirande parte dos fondos para o financiamento das Oficinas de Rehabilitación corresponden á súa condición de Portelo Único, que ata o de agora non desempeñaban - As oficinas de rehabilitación ofrecerán información sobre todas as axudas de rehabilitación aplicables no seu concello e non se…


A XUNTA REXEITA A MODIFICACIÓN DO PLAN DE VIVENDA QUE PRETENDE REALIZAR O MINISTERIO, E QUE SUPORÁ QUE GALICIA DEIXE DE PERCIBIR EN DOUS ANOS MAIS DE 150 MILLÓNS DE EUROS EN AXUDAS

- O Ministerio proponse realizar modificacións do Plan, sen negociación previa coas comunidades autónomas, que prexudicarán gravemente os intereses de Galicia. - De seguir adiante, o Ministerio eliminará a Axuda Estatal Directa á Entrada, polo que os adquirentes galegos de vivendas protexidas…


A XUNTA DESTINA PRETO DE 18 MILLÓNS DE EUROS ÁS ÁREAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DECLARADAS EN 41 CONCELLOS GALEGOS

• O Goberno galego, en función das solicitudes dos concellos, distribuirá os fondos dispoñibles, asinaranse os correspondentes convenios e os municipios convocarán as axudas • A estas subvencións poderán optar os propietarios de edificios de vivendas ou de vivendas individuais e as comunidades de…


A XUNTA INVESTIRÁ MÁIS DE 613.000 EUROS NA REHABILITACIÓN DE DOUS NOVOS EDIFICIOS NO BARRIO DA TINERÍA (LUGO)

§ Na Praciña da Universidade número 3 obteranse catro vivendas e dous locais comerciais § No número catro da Praciña da Universidade sairán dúas vivendas Santiago, 31 de agosto de 2010.- A Xunta de Galicia, a través de Xestur Lugo investirá 613.455.95 euros na rehabilitación dos inmobles situados…


A XUNTA DESTINA MÁIS DE SEIS MILLÓNS DE EUROS ÁS ÁREAS DE REHABILITACIÓN DECLARADAS EN 41 CONCELLOS

- Os concellos con áreas declaradas dispoñen dun mes para solicitar a súa participación no reparto dos fondos - Súmanse aos máis de 2,9 millóns destinados á ARI dos Camiños de Santiago Santiago de Compostela, 30 de xuño de 2017.- A Xunta de Galicia destinará máis de seis millóns de euros ás…


GALICIA INCREMENTA NUN 75 POR CENTO O NÚMERO DE ACTUACIÓNS EN ÁREAS DE REHABILITACIÓN NO NOVO CONVENIO ASINADO HOXE ENTRE A XUNTA E O MINISTERIO DE FOMENTO

- Agustín Hernández pediulle ao Goberno central que o recorte orzamentario previsto para as axudas á vivenda afecte na menor medida posible a Galicia e que se teñan en conta as peculiaridades da nosa comunidade - Declárase a área de rehabilitación do Camiño de Santiago, que comprende as sete rutas…


.
A Xunta convocará axudas por 23 M€ para dinamizar as áreas de rehabilitación integral e outras zonas residenciais

Tras a decisión do Goberno central de suprimir as axudas das ARI, Heriberto García explica que, grazas ás xestións de Galicia, o financiamento para seguir rehabilitando inmobles nestas zonas e nas áreas Rexurbe sairá do novo programa a nivel de barrio