Observatorio da Vivenda

Os datos do Observatorio atópanse categorizados por actuación. Seleccione a actuación que desexe para visualizar os indicadores disponibeis.

Seleccione unha actuación:
 
observatorio

Os datos refirense ao periodo comprendido entre xaneiro de 2018 e xaneiro de 2019 a nivel de Galicia.

Número de axudas solicitadas 1
Número de axudas concedidas 1
Importe medio das axudas concedidas pola Consellería de Vivenda e Solo 600,00 Euros
Importe medio das axudas concedidas polo Ministerio de Vivienda 7.000,00 Euros

Buscador do Observatorio

Seleccione na seguinte lista de campos os filtros pertinentes para a búsqueda no observatorio.
Consulta por mes
Consulta por provincia
Consulta por concello