Inicio

Xunta de Galicia
 
Destaques

Aluguer

Programa de axuda ao alugamento de vivendas

 

 

 

O IGVS considera a dinamización do mercado do aluguer un dos seus obxectivos prioritarios.
Por iso se implementan, financiadas tanto con fondos estatais como con fondos propios, unha serie de medidas que axudan, ao demandante de vivenda de alugamento a satisfacer as súas necesidades de vivenda.

Sorteos de VPA e VPP

Resolucións dos sorteos de adxudicatarios de VPA e VPP

Consulta e coñece as resolucións dos sorteos de adxudicación de vivenda do Rexistro de Demandantes e da Vivenda Pública Protexida.

Solo empresarial en Galicia

A Xunta de Galicia, a través do IGVS e a empresa pública Xestur, ofrece solo empresarial con bonificacións de ata o 50 por cento do prezo. Ademais, existe a posibilidade de adxudicación en réxime de dereito de superficie, cun canon a partir de 38 céntimos por metro cadrado e ano.