Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Sala de Comunicacion » Detalle dunha nova

A XUNTA LICITA A CONSTRUCIÓN DA DEPURADORA DE AUGAS RESIDUAIS DA PLATAFORMA LOXÍSTICO-INDUSTRIAL DE SALVATERRA-AS NEVES (PLISAN)

§  O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a Resolución pola que se licita a redacción do proxecto, as obras e a posta en marcha e explotación.

 

Santiago, 10 de marzo de 2016 .- O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a licitación das obras de construcións importe da Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) da PLISAN e do seu acceso, a execución do correspondente colector de vertedura, así como a súa posta en marcha e explotación. O importe da licitación é de 4.034.064,13 euros, IVE incluído. Para obter máis información pódese consultar este enlace: https://goo.gl/WNH8EZ .

 

A licitación comprende tamén a redacción do proxecto construtivo. O prazo para a redacción do proxecto da Edar será de tres meses a partir da sinatura do contrato. Posteriormente a construción terá que executarse nun prazo máximo de 12 meses.

 

As obras consistirán na construción dunha EDAR dimensionada para a primeira fase da PLISAN pero preparada para as ampliacións futuras previstas. Incluirá a execución dun tanque de emerxencias, de 900 m3 de capacidade.

 

Ademais incluirá a construción do acceso, duns 241 metros de lonxitude e 5 metros de ancho, a instalación do colector da entrada á EDAR, a acometida eléctrica, telecomunicacións e abastecemento.

 

Tamén se executará o colector de vertido ao río Miño das augas depuradas, con 464 metros de lonxitude e 400 milímetros de diámetro.

 

Como obras complementarias instalaranse equipos de bombeo, implementarase un sistema de xestión de vertidos accidentais e realizaranse labores de recuperación da canle dun muíño próximo á EDAR.

 

Actualmente estanse desenvolvendo as obras da primeira fase dos sistemas xerais da Plisan, que están executadas nun 70 por cento e nos próximos días 7, 8, 14 e 15 de marzo se procederá ao pago de algo máis dun millón de euros aos propietarios das fincas afectadas polas expropiacións de solo.