Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Axudamoste » Mercar unha vivenda » Vivendas de promoción pública » Resolución de adxudicacións por sorteo de VPP

Resolución

Acordo polo que se resolven as alegacións presentadas, no seu caso, fronte á lista provisional, de 13 de maio de 2021, de adxudicatarios e de espera, en segundas ou posteriores adxudicacións, dunha vivenda de protección oficial de promoción pública do grupo PRIMEIRO DE MAIO, concello de Verín (Expediente OR-82/030); e aprobación das listas definitivas de adxudicatarios e de espera.

Data: 15/09/21

OBTER MÁIS INFORMACIÓN...