Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Axudamoste » Mercar unha vivenda » Vivendas de promoción pública » Resolución de adxudicacións por sorteo de VPP

Resolución

Resolución de aprobación da lista definitiva de persoas adxudicatarias e de espera do proceso de selección de 8 persoas adxudicatarias para vivendas de protección oficial de promoción pública no concello de Cerdedo-Cotobade, expediente PO-2008/NR01-2ª FASE

Data: 09/09/21

OBTER MÁIS INFORMACIÓN...