Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Plan rehaVIta » Presentacion
Plan rehaVIta

Plan rehaVIta

Presentación: Plan rehaVIta

O Consello da Xunta aprobou o Plan rehaVIta, Plan galego de rehabilitación, aluguer e mellora de acceso á vivenda 2015-2020, que define as liñas estratéxicas das políticas públicas nesta materia e que suporá mobilizar máis de 600 millóns de euros, cunha previsión de beneficiar a máis de 152.000 galegos. Desta cantidade total, 307 millóns de euros corresponden a investimentos directos da Administración Pública, e outros tantos con investimentos inducidos de carácter privado.

Documentos relacionados

Documentos relacionados

TRANSPARENCIA NA XESTIÓN

A transparencia é un dos obxectivos de xestión do Instituto Galego de Vivenda e Solo, de conformidade coa Lei 1/2016 de transparencia e bo goberno. Nesta sección atoparás as disposicións en trámite, os convenios e contratos, os concursos e pregos de contratación, as resolucións e adxudicacións ou a retribucións dos seus altos cargos.