Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Compra » Vivendas de Promoción Pública Nova » Resolucións da celebración de sorteos do Rexistro de Demandantes VPP

Resolución

Acordo de aprobación da lista definitiva de adxudicatario do procedemento de adxudicación de unha vivenda de protección oficial de promoción pública en segundas ou posteriores adxudicacións, no concello de Ferrol, quenda de mobilidade reducida, expediente C-2006/010 conta 1.

Data: 16/10/20

AXUDÁMOSCHE A ALUGAR

O Instituto Galego de Vivenda e Solo considera a dinamización do mercado do aluguer un dos seus obxectivos prioritarios. Por isto mantén unha serie de medidas que axudan, ao demandante de vivenda de aluguer, a satisfacer as súas necesidades de vivenda.