Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Compra » Vivendas de Promoción Pública Nova » Resolucións da celebración de sorteos do Rexistro de Demandantes VPP

Resolución

Acordo de aprobación da lista definitiva de adxudicatarios e de espera do procedemento de adxudicación de 1 vivenda de protección oficial de promoción pública en segundas ou posteriores adxudicacións, no concello de Ames, expediente C-83/420 conta 15.

Data: 16/10/20

AXUDÁMOSCHE A ALUGAR

O Instituto Galego de Vivenda e Solo considera a dinamización do mercado do aluguer un dos seus obxectivos prioritarios. Por isto mantén unha serie de medidas que axudan, ao demandante de vivenda de aluguer, a satisfacer as súas necesidades de vivenda.