Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Compra » Vivendas de Promoción Pública Nova » Resolucións da celebración de sorteos do Rexistro de Demandantes VPP

Resolución

Resolución do 8 de xullo de 2020, da Comisión Provincial de Vivenda da Coruña, pola que se acorda o inicio do proceso de selección de persoas adxudicatarias para unha vivenda de protección oficial de promoción pública, quenda de mobilidade reducida, en segundas ou posteriores adxudicacións no concello da Coruña

Data: 15/07/20

AXUDÁMOSCHE A ALUGAR

O Instituto Galego de Vivenda e Solo considera a dinamización do mercado do aluguer un dos seus obxectivos prioritarios. Por isto mantén unha serie de medidas que axudan, ao demandante de vivenda de aluguer, a satisfacer as súas necesidades de vivenda.