Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Rehabilitación » Actualidade e Normativa » Directorio de axentes colaboradores en rehabilitación » Directorio de axentes colaboradores en rehabilitación

Axentes colaboradores - Técnicos

Arquitectos ou enxeñeiros

Elena Quintás Silva

Melide – A Coruña

Teléfono: 671 443 113

elenaquintas@coag.es

Actuacións relevantes

 
 • Inventario do patrimonio arquitectónico. Traballo desenrolado a través do convenio entre a Xunta de Galicia e a Universidade da Coruña e dirixido polo departamento de composición arquitectónica (traballo de campo, levantamento de planos e elaboración de fichas de catalogación).
 • Redacción de estudios previos (anteproxectos e proxectos):
 • Rehabilitación e ampliación de vivenda unifamiliar en Basadroa, concello de A Golaga (Pontevedra).Ano 2012
 • Rehabilitación e ampliación de vivenda unifamiliar en Biduido, no concello de Ames (A Coruña), en colaboración con outros técnicos.Ano 2011
 • Rehabilitación de vivenda unifamiliar en O Pino (A Coruña).Ano 2010-2011
 • Demolición e reconstrución de edificio en Ourense. Edificio residencial en medianeira, composto de soto,planta baixa, seis plantas e baixocuberta.Ano 2011-2012
 • Plan especial de protección, rehabilitación e reforma interior no casco histórico de Lugo.
 
Outros servizos:
 • Dirección facultativa e xefe de obra.
 • Elaboración e defensa de informes técnicos.
 • Inspección técnica de edificación.
 • Colaboración con empresas construtoras na elaboración e presentación de ofertas para licitación de obra pública.
 
 
Número de inscrición   IV-001/12

Arquitectos ou enxeñeiros

Lino Manuel Doporto Framil

Rúa Iryda nº9 entreplanta - 36680 A Estrada

Teléfono: 651 749731

linuxx@coag.es

Actuacións relevantes

Actuacións relevantes:
 
 • Colaboración con Manuel Gallego Jorreto, redacción do proxecto e dirección de obra Museo do Papel, do Carballiño- Ourense 2006.
 • Arquitecto de área de rehabilitación integral do concello de Tui -marzo a xullo 2007-.
 • Rehabilitación de vivenda unifamiliar en San Gundián, Vedra 2008.
 • Rehabilitación de vivenda unifamiliar en Vilela, Rodeiro 2008.
 • Rehabilitación de vivenda para hotel en Ponte Ulla, Vedra 2008.
 • Rehabilitación do Muíño de Covián e área recreativa -Silleda 2009.
 • Levantamento integral do núcleo rural do Foxo, Silleda para a redacción do Plan Especial de Protección 2010.
 
 
Número de inscrición   IV-002/11

Arquitectos ou enxeñeiros

Mónica Parada Vázquez

Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 637 771 500

mparada@coag.es

Actuacións relevantes

2005-2009 Realización de proxectos básicos, execución e dirección de obra:

 • Rehabilitación e obra nova de vivendas unifamiliares illadas e adosadas en núcleos rurais da provincia de Pontevedra.
 • Acondicionamento interior e proxectos de actividade de locais comerciais na provincia de Pontevedra (salón de peiteado, clínica dental, cafetería, panadería etc.).
 • Inspección técnica de edificios en Vigo.

 

2009

 • Arquitecto da oficina de vivenda e solo no departamento de Planeamento da Xerencia de Urbanismo no Concello de Vigo.
 • Escola para a infancia en As Neves. Consorcio Galego de Igualdade e Benestar. Xunta de Galicia.
 • Área recreativa de San Antonio, Arbo (Pontevedra).
 • Apartamentos de turismo rural, parroquia de Cabeiras, Arbo (Pontevedra).

 

2008

 • Centro social para a comunidade de montes en man común de Tortoreos, As Neves (Pontevedra).
 • Cortello para gando en réxime extensivo para a comunidade de montes en man común de Cabeiras, Arbo (Pontevedra).

 

2007

 • Edificio de B+2+BC para 22 vivendas, As Neves (Pontevedra).

 

2005-2008 Colaboración con EAU ARQUITECTURA, SLP.

 • 2 bloques para 144 vivendas de protección oficial no Pau de Navia, Vigo-Pontevedra.
 • 2 bloques para 104 vivendas na Avda. de Buenos Aires, Pontevedra.

 

2003-2005 Colaboración cos arquitectos Xerardo Estévez Fernández, Angel L. Alonso Méndez e Eugenio Pardo González.

 • Edificio de 46 vivendas de protección autonómica. "alleamento por Emuvissa nas parcelas 6-7 do Polígono de Fontiñas, Santiago de Compostela". IGVS
 • 18 vivendas unifamiliares adosadas de protección autonómica en A Golada, Lalín. IGVS
 • Edificio de 13 vivendas de promoción privada na Rúa Gómez Ulla, núm. 2, en Santiago de Compostela.
 • Edificio de 197 vivendas de protección autonómica "alleamento polo IGVS, na parcela ED_1, no SUNP-3 en Cancelas-Mallou, en Santiago de Compostela. IGVS
 • Rehabilitación e ampliación da Escola de Educación Especial "Carmen Polo", en San Pedro de Leixa , Ferrol (Consellería  de Educación e Familia).

 

2001-2002 Colaboración cos arquitectos Celestino García Braña e Isabel Aguirre de Urcola.

 • Albergue de Peregrinos do Camiño de Santiago, Bendoiro, Lalín, Pontevedra.
 • Ideas urbanas para Santo Domingo 2002. Grupo núm. 20: proposta de intervención na Avda. Mella e recuperación do Mercado Modelo Santo Domingo. República Dominicana.
 • Rehabilitación de vivenda rural unifamiliar en Monterroso, Lugo.
 • Plan especial de reforma interior do barrio de San Antoniño de Pontevedra.
 • Beca de colaboración e investigación 2000-2001. Outorgada polo Ministerio de Educación e Cultura. Colaboración co Arquitecto Celestino García Braña de ETSA, A Coruña sobre o tema: A restauración e rehabilitación arquitectónica.
 • Plan especial de recuperación do poboado mineiro de Fontao, Vila de Cruces, Pontevedra.

 

 

Número de inscrición   IV-011/09

Páxina 1 de 13

CONSULTA DO REXISTRO

O eServizo de consulta do Rexistro de Demandantes de Vivenda Protexida vaiche permitir acceder á información do teu expediente. Para empregalo só necesitas inserir o teu NIF e coñecer o número de expediente.