Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Rehabilitación » Actualidade e Normativa » Directorio de axentes colaboradores en rehabilitación » Directorio de axentes colaboradores en rehabilitación

Axentes colaboradores - Técnicos

Arquitectos ou enxeñeiros

Paula Alfonso Laya

Cambados (Pontevedra)

Teléfono: 986 520 666 / 695 771 940

paulaalfonso@coag.es

Actuacións relevantes

 • Colaboración co concello de Cacabelos (León), durante o máster en rehabilitación e renovación urbana (2007), realizando modificacións puntuais das NNSS e catálogo.
 • Contratada como arquitecta asesora das normas do hábitat en Corcubión (2008) e Ribadavia (2009).
 • Redacción de proxectos de urbanización de viales en mellora de mobiliario urbano en zonas de casco histórico, xuño 2009.
 • Proxecto de execución de rehabilitación de baixos comerciais catalogados, agosto do 2009.
 • Proxecto e execución de rehabilitación de vivenda de protección estrutural en Fefiñans, Cambados, maio 2009.
 • Proxecto e execución de rehabilitación de bloque de vivendas situado no casco histórico de Cambados, febreiro 2009.
 • Expediente de legalización de rehabilitación de vivenda de protección estrutural en Santo Tomé, Cambados, decembro do 2008.
 • Rehabilitación de vivenda unifamiliar en Cambados, maio do 2008.
 • Proxecto e execución de rehabilitación de vivenda de protección integral en Santo Tomé, Cambados, decembro do 2007.
 • Proxecto e execución de rehabilitación e ampliación de vivenda unifamiliar en Vilanova, setembro    do 2006.

 

Número de inscrición   IV-009/09

Arquitectos ou enxeñeiros

Marcos Zacarías Rey García

A Coruña

Teléfono: 695 804 174

mzrg@coag.es

Actuacións relevantes

 • Proxecto de rehabilitación de local comercial no casco histórico de Santiago de Compostela.
 • Proxecto de rehabilitación de edificio para uso hoteleiro no casco histórico de Santiago de Compostela.
 • Proxecto de rehabilitación de vivenda unifamiliar no casco histórico  de Santiago de Compostela.
 • Proxecto de renovación estrutural e rehabilitación de cubertas en edificio catalogado no concello de Paderne.
 • Comisario e montaxe da exposición "B96: 10 anos de rehabilitación de locais comerciais en Santiago de Compostela".
 • Colaboración no proxecto de reordenación da praza da Zapateira. Vicerreitorado de infraestruturas e xestión ambiental da Universidade da Coruña.
 • Traballo de inventario da arquitectura galega.
 • Taller internacional de arquitectura para a rehabilitación da cidade antiga "casbah" de Annaba, Argelia. UMAR (Unión Mediterránea de Arquitectos).
 • Informes, mediacións, ornamentos e levantamentos.
 • Formación en rehabilitación:
 • Aula de renovación urbana e rehabilitación. Santiago de Compostela.
 • Xornadas sobre o réxime urbanístico do solo do núcleo rural.EGAP.
 • VII congreso internacional de rehabilitación del patrimonio arquitectónico y edificación.CUCOP (Centro internacional para a conservación do patrimonio).
 • Jornadas de cooperación técnica cos campamentos de refuxiados saharauis. Arquitectos sin fronteras.
 • II e III Ciclo de conferencias patrimonio iberoamericano. UDC
 • Arquitectura sostible: deseño, normativa e técnica. Universidade do pais vasco.

 

Número de inscrición   IV-004/09

Arquitectos ou enxeñeiros

Patricia Gladys Varela Weber

Ourense

Teléfono: 988 217 129 / 610 315 892

pat@coag.es

Actuacións relevantes

En materia de rehabilitación realizou proxectos e intervencións en:

 • Vivendas en edificios do casco histórico de Ourense.
 • Edificio de vivendas na Praza de Saco y Arce, do casco histórico de Ourense.
 • Edificio de vivendas na Rúa San Martiño, 23 no casco histórico de Ribadavia.
 • Edificio de vivendas na Rúa Cervantes, 16 no casco histórico de Ourense.
 • Edificio de Barrera, nº 4, no casco histórico de Ourense.
 • Vivenda comunitaria en Xacebáns no concello de Quintela de Leirado (Ourense).

 

Número de inscrición   IV-006/09

Páxina 2 de 13

CONSULTA DO REXISTRO

O eServizo de consulta do Rexistro de Demandantes de Vivenda Protexida vaiche permitir acceder á información do teu expediente. Para empregalo só necesitas inserir o teu NIF e coñecer o número de expediente.