Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Rehabilitación » Actualidade e Normativa » Directorio de axentes colaboradores en rehabilitación » Directorio de axentes colaboradores en rehabilitación

Axentes colaboradores - Técnicos

Arquitectos ou enxeñeiros

Carlos Mosquera Del Palacio

A Coruña

Teléfono: 881 885 132

trespes.arquitectos@mundo-r.com

Actuacións relevantes

  • Rehabilitación dunha vivenda unifamiliar en Padrón, dunha vivenda unifamiliar no lugar de Outara no Concello da Pobra do Brollón, dunha vivenda unifamiliar en Visantoña no Concello de Mesía.
  • Reforma e rehabilitación dunha vivenda unifamiliar en Orto no Concello de Abegondo, dun  baixo cuberta dunha vivenda unifamiliar en Cangas.
  • Remodelación de rúas e zonas verdes na urbanización de vivendas sociais "Val de Lemos", no Concello de  Monforte de Lemos.
  • Estudos previos para actuacións de potenciación, consolidación e mellora da agrupación de equipamentos municipais no núcleo de San Xoán de Río.
  • Anteproxecto de rehabilitación de vivenda e transformación no local veciñal no lugar de Lamas, Concello de Maceda.

 

Número de inscricción  IV-010/07

Arquitectos ou enxeñeiros

Antonio Alfeirán Espinosa

A Coruña

Teléfono: 981 122 229

a.alfeiran@telefonica.net

Actuacións relevantes

  • Reforma dos pisos 2oA, 2oB, 2oC e 3oC na r/ Fontán 3 da Coruña para a súa adecuación a oficinas.
  • Reforma dun baixo cuberta na r/ Fontán 3 da Coruña para a súa adecuación a vivenda con recuperación de estrutura e vigas.
  • Proxecto de rehabilitación dunha antiga escola no termo municipal de Ares para convertela en vivenda.

 

Número de inscripción  IV-011/07

Páxina 13 de 13

CONSULTA DO REXISTRO

O eServizo de consulta do Rexistro de Demandantes de Vivenda Protexida vaiche permitir acceder á información do teu expediente. Para empregalo só necesitas inserir o teu NIF e coñecer o número de expediente.