Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Compra » Vivendas de Protección Autonómica » Resolucións da celebración de sorteos do Rexistro de Demandantes

Resolución

Informe do sorteo, celebrado ante notario o 20-01-2021, para a adxudicación dunha vivenda de protección oficial de promoción pública (VPP) situada no concello de Santiago

Data: 20/01/21