Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Solo » Solo empresarial » Plans ou proxectos de parques empresariais » Plans, proxecto e ISA finalizada a exposición pública » Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais na Comunidade Autónoma de Galicia

Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais na Comunidade Autónoma de Galicia

DOG: 05/01/2012

Prazo de alegacións: 2 meses

O documento do “Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia” que está exposto nesta páxina web é o sometido a información pública.

O acceso ao contido do “Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia”, aprobado definitivamente mediante acordo do 30 de abril de 2014 do Consello da Xunta, realizarase despois da publicación no Diario Oficial de Galicia da resolución pola que se fai pública a aprobación definitiva e as disposicións normativas do antedito Plan.
O “Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia” e as súas disposicións normativas entrarán en vigor tras a súa publicación no Diario Oficial de Galicia, consonte a Lei 10/1995, do 23 de novembro (artigo 4)  e o Decreto 80/2000, do 23 de marzo (artigo 13).

AXUDÁMOSCHE A ALUGAR

O Instituto Galego de Vivenda e Solo considera a dinamización do mercado do aluguer un dos seus obxectivos prioritarios. Por isto mantén unha serie de medidas que axudan, ao demandante de vivenda de aluguer, a satisfacer as súas necesidades de vivenda.